Vochtproblemen?

Er zijn momenten dat de kruipruimte bezocht dient te worden. Wanneer u de ruimte betreedt, kunt u tot de ontdekking komen dat het er vochtig is. De bodem bestaat in de meeste gevallen uit zand, klei of grond. Deze natuurlijke bodemsoorten kunnen vochtig worden met verschillende problemen tot gevolg. Hier zijn veel mensen zich niet van bewust. Wanneer u niets doet aan de vochtige kruipruimte, stapelen problemen zich op. Hierbij valt te denken aan schimmelvorming, ongedierte en leidingen die corroderen.

Vanwege de koude en vochtige luchtstroom die zich onder het huis bevindt, moet u stoken om de temperatuur in huis aangenaam te maken. Daarom is het raadzaam de kruipruimte goed te onderhouden en daarbij zijn ventileren en isoleren belangrijk. U kunt een gespecialiseerd bedrijf de opdracht geven om een vochtmeting te laten doen. Zo komt u achter de oorzaak van het ontstane vocht en kunnen mogelijke oorzaken worden uitgesloten. Hoe komt het dat de kruipruimte vochtig is?

Oorzaken voor een vochtige kruipruimte

 • ventilatieroosters zitten dicht (verhoogde kans op radon)
 • geen of slechte isolatie
 • stand van het grondwater
 • fouten in de bouwconstructie
 • een lekkende of kapotte waterleiding
 • een lekkende of kapotte rioleringsbuis
 • condenserende waterdamp door kou
 • water komt naar binnen via de ventilatieroosters
 • vocht dat door de muren van de fundering komt
 • beschadigde buitenmuren waar water doorheen komt

Gevolgen

 • koude muren en vloeren
 • leidingen die corroderen
 • ongedierte
 • ontstaan van schimmels
 • hout,- en betonwerk worden aangetast
 • hoge stookkosten
 • vochtige onderkant van de beganegrondvloer waardoor vocht omhoog trekt

Oplossingen

vochtproblemen? drainage aanleggen

Drainage

 • de onderkant van de beganegrondvloer isoleren
 • zorg voor een goede ventilatie in de kruipruimte
 • een drainagesysteem aanleggen rondom de woning
 • isoleer de kruipruimte
 • sluit de bodem af
 • de tegels van het terras afkitten
 • funderingsmuren injecteren
 • betonreparatie
 • de muren impregneren

Er zijn vele oorzaken en oplossingen wanneer het gaat om een vochtige kruipruimte. Om de ruimte droog te krijgen en te houden kunt u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen om u hierbij te helpen.

Lees meer over:
* kruipruimte ventileren
* kelder realiseren
* ongedierte