Radon

Radon is een radioactief en kankerverwekkend edelgas dat aanwezig is in de lucht om ons heen. De Duitser Friedrich Ernst Dorn heeft het gas voor het eerst ontdekt rond het jaar 1900. In en rondom woningen is radon aanwezig zijn. Vooral in de kruipruimte kan de hoeveelheid radon hoger zijn wanneer deze ruimte niet goed geventileerd wordt. Zo krijgt het edelgas de kans zich op te hopen. Het is onmogelijk radon voorgoed te uit huis te verwijderen.

Waar komt radon vandaan?

In een notendop, het edelgas radon komt uit de aardkorst. De Nederlandse bodem bevat zandgronden, steengronden en kleigronden waar het edelgas in zit. Daarnaast zorgen de kolencentrales, door het verbranden van kolen, voor het vrijkomen ervan. Een aantal producten die het afgeven zijn:

 • betonradon
 • baksteen
 • zand
 • klei
 • donkere aarde
 • grondwater (bevat een zeer lichte concentratie)
 • natuursteen

Stoffen waarbij radon in mindere mate wordt afgegeven:

 • hout
 • staal
 • glas
 • kalksteen
 • natuurlijk gips

Het is belangrijk goed te ventileren. Vooral wanneer u rookt of een open haard heeft, is ventileren zeer belangrijk. Wanneer er wordt gerookt, neemt het aantal stofdeeltjes die in de lucht hangen toe. Aan deze stofdeeltjes kunnen vervolgens radioactieve deeltjes van het radongas gaan kleven. Deze worden ingeademd, met het gevolg dat deze radioactieve deeltjes zich nestelen in de longen.

Het aanwezige radon in de Nederlandse huizen wordt voornamelijk veroorzaakt door de gebruikte bouwmaterialen, deze geven het gas af. In de buitenlucht is een kleine concentratie te vinden. Door aanwezige luchtstromen komt op deze wijze ook radongas de woning binnen. Bij nieuwbouwhuizen neemt de concentratie toe. Nieuwbouwhuizen worden steeds beter geïsoleerd en hierdoor blijft de lucht langer in huis hangen. Daarnaast geven de gebruikte bouwmaterialen ook meer radon af.

Gevolgen van een hoge radonconcentratie

De hoeveelheid radon in huis heeft met meerdere factoren te maken. Denk aan de bodemsoort waar het huis op staat, de bouwmaterialen die gebruikt zijn en de manier van ventileren. Over het algemeen zijn de concentraties radon in de Nederlandse huizen laag, maar vooral bij nieuwbouwhuizen loopt de concentratie op. Het is belangrijk het huis goed te ventileren voor uw eigen gezondheid. Een ziekte die kan ontstaan door het leven in hoge concentraties radon is longkanker.
Vergeet het ventileren van de kruipruimte niet!

Voorkom radon in de kruipruimte en de rest van het huis

 • zorg voor een goed geventileerde kruipruimte, zodat radon zich daar niet kan ophopen
 • zet ramen en deuren in huis zoveel mogelijk open. Zo wordt de lucht in huis ververst
 • isoleer de bodem van de kruipruimte
 • maak het kruipluik luchtdicht
 • pur de onderkant van de grondvloer dicht, zodat radon niet op kan trekken

 Lees meer over:
* kruipruimte isoleren
* vochtproblemen?